Všeobecné obchodní a dodací podmínky


Provozovatel obchodu (dále jen prodávající):  Relaxunas.cz Robin Fryš IČ:70324298 Mickiewiczova 1944 Karviná 73301   Tel:+420 602846294   e-mail: objednavky@profikosmeticka.cz

  • 1.1
  • Objednání zboží a služeb
  • lze přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.
  • Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.
  • Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.Kosmetické přístroje s převyšující částkou 8500kč nezasíláme na DOBÍRKU.
  • Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formulářia proto věnujte vyplnění maximální pozornost.V případě vyplnění neplatných údajů jako e-mail nebo telefoní číslo nebude Vaše objednávka zpracována.
  • 2.1
  • Zpracování osobních údajů
  • Veškeré údaje, které na našich stránkách zadáte, budou použity pouze pro potřebu společnosti a to za účelům zdárného vyřízení Vašich objednávek.
  • 3.1
  • Vyřízení objednávky
  • Jako potvrzení přijetí objednávky Vám bude zaslána kopie na e-mail. Budete-li chtít objednávku změnit, kontaktujte nás. Pokud nebude zboží odesláno, rádi Vám vyhovíme.Dodací doba je vždy uvedena u výrobků v e-shopu. Maximálně však musí být objednávka expedována do 30 kalendářních dnů od doby úhrady objednávky.U výrobků za akční cenu nebo v případě velké poptávky zboží se může dodací lhůta prodloužit až o 20 dnů.O této skutečnosti bude klient informován telefonicky ze zákaznické linky nebo písemně,nejpozdeji však do 10 dnů od obdržení platby či provedení objednávky.
 • 4.1
 • Doprava, poštovné, balné
 • Zboží zasíláme Českou poštou - po uhrazení částky převodem na náš účet nebo dobírkou. .Platba dobírkou je možná pro objednávky do výše 8500 kč z důvodů ochrany citlivosti zboží.Přírodní kolagen a kosmetické přístroje z důvodů ochrany produktu nezasíláme na dobírku převyšuje -li částka 2590Kč či je v objednávce 2 a více kusů daného artiklu.V případě registrace profesionála je po první platbě bankovním převodem další objednávka možná dobírkou. K zásilkám které jsou vyšší hmotnosti obzvláště pak přístoje je dle váhy přiúčtována cena za hmotnost . Tato cena je vždy pak uvedená v objednávce.
 • 5.1
 • Objednávky pro salóny za velkoobchodní ceny
 • Jste-li registrováni jako kosmetička nebo velkoodběratel a jsou Vám nastaveny velkoobchodní ceny, zavazujete se jako profesionál odebírat zboží v hodnotě tak, aby součet objednávek za jedno čtvrtletí tvořil měsíční útratu min.5000Kč bez DPH a je tím myšlena cena za kosmetické produkty nikoli za přístroje.V případě porušení tohoto pravidla Vám budou automaticky nastaveny zákaznické ceny a registrace bude převedena na standardního registrovaného klienta.
 • 6.1
 • Nepřevzetí zásilky
 • V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.
 • Na argumenty či odůvodnění nepřevzetí ( např.neobdržení oznámenky apod.) není v tomto případě brán ohled. Každému zákazníkovi je v případě nepřevzetí zásilky účtován jednotný poplatek a to ve výši 195 Kč.
 • Tento poplatek zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet č.107-8128860217/100. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení poplatku, bude celá pohledávka předána k vymáhání.
 • Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou odpovědnost kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.
 • 7.1
 • Ceny
 • Veškeré ceny jsou na stránkách profikosmeticka.cz uváděny včetně DPH.Pro slovenskou republiku se ceny
 • v EUR po objednání přepočítávají až po dokončení objednávky. Jste kontaktování s cenou v EUR. Slevy a akce se řídí vnitřními předpisy společnosti a nelze je jakkoli slučovat a kombinovat.
 • 7.2
 • 8.1
 • Pravidla obchodu.
 • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 • Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 • Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 • Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje změna výrobku atp.
 • 8.2
 • Reklamace:
 • Záruka
 • Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu 2 let. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 12 měsíců v případě zakoupení na IČO. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Prosíme o uchování originál obalu u elektro spotřebičů a přístrojů.
 • V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní a dodáno v čistotě..Z kosmetického produktu v balení nesmí být vypotřebováno více než 10% produktu jeho obsahu.Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek či provést servis přístroje. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající a servis. Reklamace bude vyřízená do 30. kalendářních dnů.
 • Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)
 • Výrobky označeny jako výstavní kus či výrobek z showroomu může nést znaky používání a opotřebení a vztahuje se na něj záruka v délce 12 měsíců od data zakoupení.

nebo nákupu na ičo. Výrobky s tímto označením jsou také prodávány za sníženou hodnotu ceny původní a před prodejem je kupující na tuto skutečnost upozorněn. . Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu s originálem faktury poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky a s originál fakturou. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně poštovného (dopravného), zaslány převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14. pracovních dnů od obdržení vráceného zboží či po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.Výrobek vrácený ve 14-ti denní lhůtě nesmí nést známky používání a musí byt v kompletním obalu.V případě poškození či jeví-li známky užívání ,může být vracená částka snížená dle užívání výrobku tak jak ukládá zákon. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. V případě že, nebude vrácený výrobek obsahovat komplet balení, či bude chybět originál faktury (dokladu o koupi) nebude vrácení částky provedeno ,dokud jej kupující nedoloží prodejci.

Od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě není možno odstoupit v případě nákupu na IČO nebo je li výslovně na žádost kupujícího zboží rezervováno, či objednáváno na žádost odběratele. V takovém případě si obchod u zmaření prodeje může naúčtovat ušlý zisk a smluvní pokutu ve výši 1.000 kč s DPH a přepravní náklady.. Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).

 • Vrácení probíhá převodem na bankovní účet kupujícího, tento účet uvede v dopise o odstoupení od kupní smlouvy a také stvrdí svým podpisem. Bez těchto náležitostí není možné vrácení finančních prostředků provést. V takovém to případě bude li-objednávka vrácena budete vyzváni k úhradě nákladu na dopravu a to v nejnižší ceně tedy 190 kč. Platbu za náklady a dopravné ,balné je vždy třeba hradit na účet vedený v emailové komunikaci. V případě že platba nebude provedena do 10 -ti dnů budeme vše řešit právní cestou.V případě odstoupení KS či vrácení nese zákazník cenu dopravy na svůj vrub a nemůže býti předmětem vrácení.
 • Dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
 • - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz.
 • Ochrana osobních údajů:
 • S Vašimi údaji je nakládáno dle platného znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., který zahrnuje mezinárodní principy ochrany osobních údajů a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.
 • Závěrečná ustanovení
 • Reklamace se řídí reklamačním řádem vydaný českou obchodní inspekcí (ČOI) ČR

Platnost těchto VOP od 1.2.2018